2005-07-15

: മലയാളത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ്‌

കുറച്ച്‌ നാളുകളായി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു
കുറിപ്പ്‌ എഴുതണമെന്ന്‌ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതൊരു ഗവേഷണമാണ്‌.

7 comments:

Anonymous said...

എന്നിട്ടാ ഗവേഷണക്കുറിപ്പെവിടെ?

കലേഷ്‌ കുമാര്‍ said...

ഗവേഷണമാണോ അതോ പരീക്ഷണമാണോ? പരീക്ഷണമാണേൽ അത്‌ പാസായി! മലയാളത്തിൽ ബ്ലോഗുമല്ലോ ഇനി അല്ലേ?

Umesh said...
This comment has been removed by a blog administrator.
vignesh said...

haallllloooon !! Good To see the return of the prodigal master ... Read through the eventful year. That was quite a bit :-)

Expecting more news to vaporise out of the hot Tempe ...

Cheers

funkysmell said...

interesting

Dips said...

What does this mean ? seriously curious..

Umesh said...

Dips,
It just means "I have been wanting to blog in malayalam. This is just a trial".
Hope things are good with you.